Hizmet Sözleşmesi Nedir?

Hizmet (iş ) sözleşmesi; İki tarafında belirli ya da belirsiz süre zarfında hizmet almayı ve hizmet vermeyi taahhüt ettiği yazılı anlaşmadır. Hizmet akdi ile ilgili 4857 sayılı İş Kanununun 8 – 26 arasındaki maddeleri yer almaktadır.

Hizmet Sözleşmesi Neden Yapılır?

İş Kanunun 8. maddesine göre hizmet sözleşmesi, işverenin işçiye karşı olan yükümlülüklerini ve işçinin de işverene karşı olan sorumluluklarını kapsamaktadır. Örneğin; işverenin aldığı hizmet karşılığında ücret ödemeyi kabul etmek, iş vermek, gerekli araç gereci sağlamak ve işçiyi gözetmek gibi sorumluluklarını hizmet sözleşmesinde açıkça beyan eder. İşçinin ise; verilen işi özveri ile yapması, sadakat ve işverenin talimatlarına uymak gibi bir takım sorumlulukları vardır. Bu yazılı sözleşmenin herhangi bir şekilde yapılma zorunluluğu yoktur. Fakat hizmet süresi 1(bir) yıldan fazla olması durumunda yazılı Hizmet Sözleşmesi yapılması zorunludur.

İş Kanununda 4 türde yapılan hizmet sözleşmesi bulunmaktadır.

hizmet sözleşmesi nedir-1

Hizmet (İş) Sözleşmesi Türleri

– Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
Karşılıklı olarak işin başlama ve bitiş tarihleri belirlendiğinde ‘ Belirli Süreli Sözleşme ‘ uygulanır. Söz konusu işin başlangıç tarihi belli fakat bitiş süresi belli değilse ‘Belirsiz Süreli Sözleşme’ yapılacaktır.

– Tam Zamanlı / Kısmi zamanlı Sözleşme:

Yasal olarak haftalık çalışma saatini (45 saat) tamamlanacağını belirten sözleşmedir.

Tam zamanlı çalışana göre daha az sürelerde çalışma koşulları belirlenmesiyle birlikte ‘Kısmi Zamanlı Sözleşme’ yapılacaktır.

Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi:

İşçinin yapmayı kabul ettiği iş ile ilgili ihtiyaç duyulduğunda çağırılacağını kabul ettiği sözleşmedir. Bu sözleşme de taraflar süre belirtmediği takdirde haftalık çalışma saati 20 saat olarak kabul edilir. Bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İşçi bu süre zarfında çalışsın ya da çalışmasın anlaştığı ücreti almaya hak kazanır.

Part – Time Çalışmaya Dayalı İ Sözleşmesi:
İşçinin çalışacağı gün ve saatlerin belirlendiği ve tam zamanlı çalışma süresinin 3/2 sini geçmediğinde uygulanacak olan sözleşmedir.

– Deneme Süreli İş Sözleşmesi:

Belirlenen süre içerisinde işe uygunluğun test edildiği ve uygunsuzluğuna kanaat getirildiğinde tazminatsız feshedilebilen sözleşmedir. Çalışılan günlerin ücret ve hakları saklıdır.

– Takım Sözleşmesi:

Birden fazla işçinin bir arada yaptığı sözleşmedir. Takımı temsilen bir kişi ile yapılır. Fakat tüm kişilerin ayrı ayrı tüm bilgileri yer alır. Çalışma süresi ne olursa olsun her işçinin alacağı ücret ve hakları ayrı ayrı yazılır. Bu hükümde Borçlar Kanunun 110. maddesinde ”Başkasının Fiilini Taahhüt” maddesine göre uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir