Modern Bilimin Kurucusu Kimdir?

Bilim, insanoğlundan ayrı düşünülemeyeceği gibi orta çağdan bu yana gelişen bilim de geçirdiği değişikliklerden ötürü günümüzde artık faklı adlandırılmaktadır. Bilimin anlamına kısaca göz attığımızda karşımıza şöyle bir tanımı çıkmaktadır. Gözlemlenebilen dünyada ki, evrende ki olguların belirli bir kısmını inceleme hedefi olarak alıp, belirli gözlem, yöntem ve deney basamakları kullanarak ve denetlenebilen mutlak gerçekliğe dayanarak belirli yasalara ulaşan, düzenli ve tutarlı bilgidir.

Orta çağdan önce karşılaşılan bilimde daha çok tinsel konular ele alınıp evrende ki her şey din üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak orta çağda gerçekleşen Rönesans’ın etkisiyle evrende var olan olayları açıklamak için dogmatik yapıda ki dinin yetersiz olacağı fark edilmiş ve gözlemlere dayanarak, belirli yöntemlerle ulaşılan somut bilgilerin güvenilirliği ön plana çıkmıştır.

Modern bilim denildiğinde elbette ilk akla gelen isim Galileo Galilei’dir. Orta çağ Avrupası’nda oldukça tutucu ve dogmatik olan Hristiyan inancının ortasında “Dünya yuvarlaktır ve kendi etrafında döner” sözleriyle Papa tarafından yargılandığı ve kitapları yasaklanmayıp sadece dünya ile ilgili bölümün çıkartılması istendiği ve ömrünün sonuna kadar ev hapsinde herkesçe bilinen bir gerçektir.

Galileo Galilei Kimdir?

1564-1642 yılları arasında yaşamış olan bilim adamı. Matematikte çalışmalarından dolayı 25 yaşında Pisada Profesörlük makamına ulaşmıştır. Corpenicus ve Kepler’in açtığı yolda ilerlemiş Gök Bilim Dinamiği ve Mekanik Fiziğin temellerin atmıştır. Güneş Merkezci görüşü benimsemiş ve çalışmalarına bu yolda devam etmiştir.

modern bilimin kurucusu kimdir-1]

Galileo Galilei’nin Buluşları Nelerdir?

Galileo Hollandalı gözlük tüccarının yaptığı teleskobu geliştirmiştir. Gözlük teknoloji ile teleskop teknolojisi ayrı olduğu için Galileo merceklerini kendi yapmak zorunda kaldı. Bu merceklerle de çok kaliteli bir dürbün yaptı. Bu dürbünü İtalyan donanmasında kullanılarak savunmada ve saldırıda büyük üstünlük sağlandı. Bu yüzden de İtalya hükümeti onu ömür boyu maaşa bağladı. Galileo bu dürbünü daha da geliştirerek 20 kat daha güçlü teleskopunu yaptı. Galileo teleskopuyla birçok incelemede ve keşiflerde bulunmuştur. Güneş üzerinde ki lekeleri, Ay üzerinde ki dağ ve vadileri, Jüpiterin dört uydusunu keşfetmiştir.

Galileo’nun asıl katkısı fizik dalında olmuştur ve modern fiziğin kurulmasını garantilemiştir. Aristo’dan itibaren inanılan hafif cisimlerin ağır cisimlere göre daha yavaş düşeceği inancına serbest salınım yasası ile yıkmıştır. Formüllerini çıkardığı yasalar arasında serbest salınım yasası ve sarkaç yasası da vardır. İvmeyi bulan ilk kişidir. Bunlarla birlikte tüm bu yasaları formüle etmeyi başarmıştır. Ayrıca süredurum yasası denen yasayı bulmuştur ve bu yasayı Newton’nun eylemin ilk yasası olmuştur. Onun içindir ki bu yasaya eylemsizlik yasası denir. Bu alanda bulduğu tüm yasalar dinamiğinde kurucusu olmasını sağlamıştır.

Galileo’nun çalışmalarında izlediği yöntem gözlem ve deney yöntemidir. Doğada ki olayları titizlikle incelemiş ve daha sonra bunları tarafsız deneylerle kanıtlamış ve formüllerini çıkarmıştır. Bu yöntemde doğal olarak matematik ve geometri dilini kullanmıştır. Bu nedenle fizik bilimi Galileo ile birlikte tam bir nicelik kazanmıştır.

Galileo yaptığı çalışmalarla bilinen dünyayı kökünden sarsmış ve özellikle Aristo’nun evrenini yıkmıştır. Galileo günümüz biliminin ve astronominin temellerini atmış, Isaac Newton ve Einstein gibi bilim adamlarının zeminini oluşturmuştur. Kısacası Galileo Galilei pozitif bilimin atası olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir