Üretimde Devrim Akıllı Fabrikalar

Üretici firmalar devamlı üretimde verimliliği arttırmayı amaçlarlar. Gelişen otomasyon sistemiyle birlikte akıllı fabrikalar günlük hayatta sıkça duymaya başladığımız kavramlardan. Hayatımızın her alanında etkisini net bir şekilde hissettiren Endüstri 4,0, bizler için akıllı fabrikaların habercisi.

Sanayi Devrimleri

Günümüzde sık sık duymaya başladığımız Endüstri 4.0 haberleşme ve otomasyon teknolojilerinin gelişmesiyle Almanlar tarafından ortaya atılmıştır. Peki, Endüstri 4.0’ın yani 4. Sanayi Devriminin, öncekilerden farkları neler? Olayı en başından ele alırsak, 1712 yılında İngiltere’de buhar makinesinin icadıyla, üretimde insan gücü etkisini yitirmeye başlamıştı. Bu gelişme 1. Sanayi Devrimi olarak adlandırılır. Sonraki yıllarda insanoğlu elektrik enerjisinden faydalanmaya başladı ve buharlı makinelere basit makineler olarak bakılmaya başlandı.

Üretimde elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanmasıyla üretimde inanılmaz bir verim artışı gerçekleşti ve böylece 2. Sanayi Devrimi bazılarına göre ise Teknoloji Devrimi gerçekleşti. Bu dönemde bu değişimde öncü olan ABD ve Almanya hızlı bir yükseliş dönemine girdi. Daha sonra ise şuan da halen içinde bulunduğumuz 3. Sanayi Devrimi gerçekleşti. Bu dönemde elektronik ve otomasyon alanında gelişmeler gerçekleşti ve bunun sonucunda üretimde insan gücü daha da az kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla üretimde insan kaynaklı hatalar azaldı ve böylece üretimde verimlilik artış gösterdi. Günümüzde ise yakın zamanda 4. Sanayi Devrimi bekleniyor. Bu periyotta en önemli gelişme olarak ise akıllı fabrikalar gösterilmekte.

Nedir Bu Akıllı Fabrikalar?

İlk örneklerinin 2020 yılında görülmesi beklenen akıllı fabrikaların, Alman bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda üretime %30 oranında pozitif bir etki yapacakları öngörülüyor. Bu sistemde fabrika içinde bulunan tüm makineler birbiri ile haberleşme halinde olacak. Bunun anlamı ise üretimde insan gücüne olan ihtiyacın gittikçe azalması. Örneğin bir fabrikaya girecek olan hammaddeden, üretimi tamamlanan ürünün nereye sevk edileceğine dair tüm bilgiler robotik sistemler üzerinden geçecek. Böylece üretimde insan kaynaklı hatalar ve süre minimize edilecek. Bu fabrikalar ile ilgili iddialar bunlarla da sınırlı değil. Mottoları ‘No man, no touch, no light.’ Yani ‘İnsan yok, dokunuş yok, ışık yok.’ Burada en dikkat çekici nokta ise fabrikada herhangi bir ışık kaynağının olmamasıdır. Bununla gelecekteki fabrikalarda yer alacak insan sayısının sıfıra yakınlığı vurgulanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir