Afrika Ülkelerinin Resmi Dilleri

Dünyanın ikinci en büyük kıtası olan ve dünya nüfusunun neredeyse %20’sini barındıran, toplamda 54 tane ülkesi olan Afrika kıtasında konuşulan dilleri hiç merak ettiniz mi? Bu resmi diller köken olarak 3000 yıl geriye dayanmaktadır.

afrika ülkelerinin resmi dilleri-1

Bantu Dilleri

Bu dil genelde Afrika’nın Güney Doğusunda, Orta Afrika’da ve merkezinde konuşulur. Bantu geniş bir üst dil ailesidir, Hami-Sami dil ailesi kökenli olduğu bilinir. Kelime anlamı olarak halk anlamına gelir. Bu dilin alt dalları Svahili, Çuana, Kongo, Gonda, Mongo ve Zulu dilleridir. Alt kategori sayılan Svahili dili birçok Arapça kelime barındırdığı için Türkçeye de benzerdir ve Kenya, Uganda, Tanzanya ve Kongo’da birçok konuşucusu vardır. Bantu dilleri ayrıca Ekvator Ginesi’nde ve Gabon bölgesinde de konuşulur.

Nijer-Kongo Dilleri

Bu dil ailesinin en baskın olduğu yer Batı Afrika’dır. İçinde bulundurduğu diller arasında en çok bilinenleri Wolof, Yoruba, Akan, Igbo ve Fulani dilleridir. Mandinka ve Mande toplulukları bu dili ana dilleri olarak benimsemişlerdir.

Nil-Sahra Dilleri

Batı Afrika’da ve Doğu Orta Afrika’da Nil-Sahra dil ailesinden Zaghawa, Baya, Sao ve Kanuri dilleri baskın olarak konuşulur.

Afro-Asyatik Diller

Yine Batı Afrika’da konuşulan bir dil ailesidir. Hami-Sami dil ailesi ile benzerliklerine rağmen dilbilimci Joseph Greenberg bu terimi kullanmayı tercih etmiştir. Ölü diller olan Asurca, Akadca ve Babilce de bu aileye dahildir.

Nil-Sahra Dilleri

Kuzey Afrika’da bulunan Berberiler, Mısırlılar ve Libyalılar tarafından konuşulur. Sayıları çok fazla olmamakla birlikte Libya ve Tunus bölgesinde de Berberi dilini konuşanlar vardır.

Nijer-Kongo Dilleri

Çok az konuşucusu olan bu dil Moritanya bölgesinde yaşatılmaktadır. Eskiden Nil-Sahra dillerini konuşan Fur, Zaghava ve Nuba halkları da göçlerden sonra bu dilleri kullanmaya başlamıştır.

Okyanusya Dilleri

Malagasi halkı Madagaskar bölgesinde bulunur ve bu halkın anadili Okyanusya’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir