Akıl İle Zeka Arasındaki Fark Nedir?

Zeka ile akıl birbiriyle bağlantısı olan ama aynı anlamı taşımayan kavramlardır. Kullandığımız cümle veya kelimeler ifade etmek istediklerimizi yansıtmayabiliyor. Bu yüzden bir kelimenin altını doldurarak kullanmak daha önemlidir.

Doğru ile yanlışı, yalan ile gerçeği ayırabilme, bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğine akıl denir. İnsanların olgunlaşma sürecinde akıllarıda gelişir. Zeka kavramı ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğinin adıdır. Akıl, insanı diğer canlılardan ayırt eden en önemli özelliktir. Bir insan farklı fikirlerle karşısındakinin düşüncelerini karıştırabilir, hayret verici ve şaşırtıcı söylemler ile aklını durdurabilir. Akıl herkeste eşit olarak bulunuyormuş gibi görünse de herkes ‘akıllı’ sıfatıyla anılmaz. Zeka hayvanlarda da bulunur. Hayvanlardaki zeka içgüdüsel olaydır. Hayvan zekası insana göre gelişmemiştir fakat her iki zeka türü de sinir sistemi ile alakalıdır. İnsanı ayıran özellikler konuşabilme özelliği, dik durabilmesi, el yapısı nedeniyle aletleri kullanabilmesi ve gelişmiş beyin ve sinir sistemine sahip olmasıdır.

Zeka, etik bir anlam taşımadığı gibi nötrdür. Zeka beynin algılama hızıdır, IQ testi ile ölçülebilir ve her insanda eşit olarak bulunmaz. Bu durumda zekanın daha teknik, akılın ise daha etik bir boyutu olduğunu söylemek mümkündür. Zeki bir insan çözüm üretebilirken, akıllı insan ise ürettiğini olumlu yönde uygulama ve kullanma yeteneğine sahiptir. Zeka, algılama ve hafıza yeteneğine, ruhsal olaylara, eğilimlere, tutkulara, iradeye ve bilgi edinme isteğine göre farklılıklar gösterebilir. Zeka, bedenin ve zihnin sahip olduğu tüm yetenekleri bir arada kullanabilme, olay ve olguları önceden anlama ve sezinleme, sorun çözebilme yeteneğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir