Astronominin Çalışma Alanları

Astronomi, Eski Yunancada ”yıldız” anlamına gelen ”astro” kelimesinden isim kökenini alan, dünya dışı nesneleri inceleyen, doğa çalışmasına verilen addır. Birden çok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bir alan olan astronomi, dünya dışındaki yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin hareketlerini, geçirdikleri evreleri ve temel özelliklerini inceler.

İlk Dönem

Aslında astronominin felsefeyle iç içe olduğu bir dönem olan Antik Yunan medeniyetinde, bilimsel faaliyetler, felsefe ile birlikte başladı. Evrenin ana maddesinin (arkhe) ne olduğuna dair sorularla başlayan serüven, Thales’in ”su” yanıtını vermesiyle, sorgulama ve tartışmaya açılan bilginin, bilim faaliyetlerini yaratmasını doğurdu. Anaksimondros’un bu soruya verdiği cevap, aslında bu soruya net bir cevap verilemeyeceği, verilen her yanıtın, başka sorular sorduracağı fikrini doğurdu. Bu dönemde göğü inceleyen doğa filozofları, hareket eden cisimler olduğunu fark ederek, bunlara ”gezginler” adını verdiler ve aslında yıldızların hareketlerini gözlemeye başladılar. Mısırlıların, yıldızların hareketlerine bakarak, Nil Nehri’nin taşma zamanlarını hesaplamaya uğraşmaları, gök biliminde disiplinler arası bir çalışmanın temellerini attı.

astronominin çalışma alanları-1

Çatışmalar

İlk çağda insanlar tarafından edinilen kanaatler ve bilgiler, orta çağa gelindiğinde farklı bir noktaya evrildi. Dünya’nın düz olduğuna ve Güneş’in, sabit duran Dünya’nın etrafında hareket ettiğine inanan geniş bir kesim, bunun tam tersini söyleyen bilim insanlarını suçladı ve hatta kurulan Engizisyon Mahkemeleri’nde yargılanmalarına sebep oldu. Bu dönemde çok önemli çalışmalar yapan Newton, Kepler, Galilei gibi bilim insanları, fiziğin ve astronominin kural kabul edilen sistemlerini kurdular.

Modern Astronomi

İlk çağda, çıplak gözle göğe bakılıp gözlemlenen fenomenler ve bunlardan yola çıkılarak ortaya atılan kanaatlerle ilerleyen astronomi, 20. yüzyılda, teknolojik imkanların da gelişmesiyle, bambaşka bir aşamaya geldi. Einstein’ın görelilik teorisi, Feynman’ın hala tartışılan ve net bir şekilde kanıtlanamayan Sicim Teorisi, bugün devasa gözlem araçları ve maddi harcamalarla yürüyen bilim dalının seyrini değiştirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir