Dünya Tarihinde En Önemli Hekimler

Tababet işlemi yapan kimselere hekim denir. Hekimin başlıca görevi insan vücudunu zararlı organizmalardan korumak ve insan metabolizmasını düzeltmeye çalışmaktır. İnsan vücudunun hastalanmasını önlemek ve iyileştirmek için çalışan meslek grubudur. Hekimlik mesleğinin tarihi insanlık tarihine kadar uzanır. Çünkü İnsanlar binlerce yıl önce bile yakalandıkları hastalıklardan kurtulmaya çalışmışlardır. Fakat insan vücudu ve organları konusundaki çalışmalar çok yavaş ilerlediğinden dolayı, doğru tedavi metotlarının keşfedilmesi binlerce yılı buldu. Dünya tarihinin en önemli hekimleri:

Hippokrates

hippokrates

Hekim Hippokrates, M.Ö. 460 tarihinde Eski yunanda bulunan Kos yarımadasında doğdu, M.Ö. 377’de Lariss kentinde öldü. Modern hekimlik mesleğinin kurucusudur. Bir Yunan efsanesine göre Hippokates, Yunan Tanrısı Asklepios’un soyundan gelir. Hekimlik mesleği konusunda derin bir bilgiye sahiptir. Günümüzde, pek çok ülkede yeni mezun olan doktorlar mesleklerine başlamadan evvel, “Hippokates Yemini” eder.

Hippkrates yemini, doktorun, namusuna ve şerefine sıkı sıkıya bağlı kalacağına dair sözüdür. Hippokrates’in namını duyan Pers Hükümdar Artaksrkses Hippokates’i Pers ordularının hekimi olarak görev yapması için hediyelere boğdu. Fakat o esnada Pers devleti ile Atina devleti savaş halindeydi, bu nedenle Hippokates Pers hükümdarının teklifini geri çevirdi.

İbn-i Sina

ibni sina

Gerçek adı Ebu Hüseyin, İbn-i Sina olarak bilinir. Türk bilim adamı ve hekimidir. M.S. 980 yılında Afşin’de dünyaya geldi, 1037 yılında ise Hemedan’da vefat etti. Kimya biliminin bugünkü haline gelmesinde çok büyük pay sahibidir. On yaşındayken Kur’an’ı Kerim-i ve ilgili kitapları ezberler. On beş -on altı yaşlarına geldiğinde ise ünlü bir hekim olur. Buhara kralı İbn Yahya’yı iyileştirdiği için hükümdar kütüphanesine giriş izni verilmiştir.

Kısa bir zaman sonra Hemedan hükümdarını ölüm döşeğinden kurtardığı için vezirlik makamına atanmıştır. Boş vakitlerinde matematik, geometri, fizik, kimya, metamantık ile zaman geçiriyor, kendini durmadan geliştiriyordu. İbn-i Sina Şifa isimli yirmi sekiz ciltlik bir felsefe kitabının yanı sıra, Aristo felsefesini açıkladığı yirmi bir ciltlik Kitab-ıl-İnsan kitaplarını yazmıştır. Batı dünyasında Avicenna ismiyle tanınan İbni Sina, fen bilimleri dünyasına kazandırdıkları ile dünya tarihinin en önemli bilginleri arasında yerini aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir