Edebiyatın Tarih Ve Din İle İlişkisi Nedir?

Edebiyatın Tarih İle İlişkisi

Edebiyat duygu, düşünce ve hayallerin güzel ve etkili biçimde anlatan bir sanat dalıdır. Tarih ise geçmiş dönemdeki olayları, savaşları, göçleri, uygarlıkları belgelere dayanarak yer ve zaman belirterek inceleyen bilim dalıdır.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi tarihinde, edebiyatında temel malzemesi insandır ve toplumdur. Bir toplumun yarattığı edebiyat ürünlerine bakarak o toplumun coğrafyası, dini inançları, ekonomisi, adalet ve hukuk düzeni, gelenekleri, siyasi yaşamı ve uygarlık düzeyi hakkında pek çok bilgi edinebiliriz.

Edebiyatla tarihi birbirinden ayıran en önemli noktalardan biri şudur; Edebi eser okuyucuya bilgi vermeyi hedeflemez. Edebi eserin amacı estetik zevk uyandırmaktır. Tarihi eser ise bilgi verme amacı taşır.

edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi nedir-1

Edebiyatın Din İle İlişkisi

Din insanların doğa üstü güçlere, kutsal saydıkları türlü varlıklara ve tanrıya inanma biçiminde katıldıkları gizemli olgudur. Türk edebiyatının her döneminde dinin etkisi görülmektedir. İslamiyetten önceki Türk edebiyatında sığır, şölen ve yuğ adı verilen törenlerde Türk şiiri ortaya çıkmıştır. O dönemdeki din adamları şairdir.

Türklerin islamiyeti kabul etmesiyle beraber Türk edebiyatı ciddi bir değişim geçirmiştir. Toplumsal yaşamdaki bu değişme Türklerin gelenek ve göreneklerine yansımıştır. İslam dininin kabulü ile beraber Arapça ve Farsça bir çok sözcük Türk diline yerleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir