Einstein’ın Bilim Tarihine Katkıları

Albert Einstein, tarihin en ünlü fizikçisidir. Dünyaya gelmiş insanlar arasında ki en zeki insanlardan, bilim alanındaki en büyük bilim adamlarından biridir. Fizik alanındaki buluşları fizik tarihinin gidiş seyrini değiştirmiştir.

Hayatı

1879 tarihinde Almanya’nın Ulm kentinde doğdu. Yavaş gelişen, durgun, çekingen, ilgisiz bir çocuktu. Liseyi ve üniversiteyi Zürih’te bitirerek fizik ve matematik öğretmeni oldu. 1990 lu yıllarda İsviçre vatandaşlığına geçti. Zürih Üniversitesinde moleküler boyutluluk üzerine doktora tezinin kabul edilmesinden sonra, özel rölativite konusunda 2 tane olmak üzere, kuantum konusunda ve Brownian hareketi üzerine yazdığı tezler de kabul edildi. Bu tezler Quantum fiziği, ışık tanecikleri ve fotonlarla ilgiliydi. “The Photoelectric Effect” adlı çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülünü aldı. Quantum fiziği üzerine çalışmalar yaptı.

einsteinın bilim tarihine katkıları-1

1914 yılında Berlin’e döndü ve çalışmalarına devam etti. “Radyasyonun kuantum mekaniği üzerine ” adlı makalesini yazdı. Genel “Relativite” İzafiyet Teorisini 1905 yılında tamamladı. Bu teori, kütlenin uzay ve zamanı geometrik olarak eğmesinin, uzak yıldızlardan gelen ışınları eğmesine neden olduğunu söylüyordu. Realitivite teorisi ayrıca kütle ve enerjinin eşit olduğunu da ispatlar. Küçük bir maddenin dev boyuttaki bir enerjiye eşit olduğunu ortaya çıkardı. 1955 te princeton’da öldü.

Ölümünden sonra yapılan otopsi de beynindeki “paryetal” lobunun normal insanlardakinden  % 15 daha büyük olduğu görüldü. Bu bölge matematik ve görsel yeteneklerin geliştiği bölgeydi. Einstein’in beyni normal insanlarınkine göre % 75 daha kıvrımlıydı.

Buluşları

-Kütle çekimi ile ilgili teorileri bulmuştur.
-Atomun yapısı ile ilgilendi, Avagadro sayısının değerini buldu.
-Fotoelektrik olayını açıkladı, bunun kanunlarını buldu.
-Işık hızını özel görelilik ve genel görelilik şeklinde iki farklı şekilde tanımladı.
-Uzay ve zaman için düzenlenmiş izafiyet Teorisini buldu.
-Genişleyen evren teorisini geliştirmiştir.
-Atomun parçalanmasını sağladı, böylece atom bombası yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir