Elektrik Santralleri Nereye Kurulur?

Elektrik Santralleri

Elektrik, hayatımızda vazgeçilmez bir enerjidir. Günlük yaşamda en ufak işler bile elektrik sayesinde yapılabilmektedir. Makine ve elektronik aletlerin çoğu elektrik ile çalışmaktadır. Bu nedenle çok değerlidir ve hayati önem arz etmektedir. Doğada ise başka maddelerden elektrik üretimi mümkündür. Elektrik üretimi santrallerle sağlanmaktadır. Santrallerin ise üç tane türü mevcuttur. Bunlar; elektrik santralleri, termik santraller ve nükleer santrallerdir. Elektrik santralleri, doğada bulunan enerjilerin elektrik enerjisine dönüşümünü sağlamaktadır. Rüzgar, güneş ve gelgit enerjisi doğada bulunan ve elektrik enerjisine dönüşen kaynaklara örnek olarak verilebilmektedir.

elektrik santralleri nereye kurulur-1

Elektrik Santrali Nelerden Meydana Gelir?

Bir elektrik santralinde enerji kaynağı bulunması gerekmektedir. Bunun dışında bu enerjiyi harekete geçirmek için bir hareketlendirici aygıt gereklidir. Alternatör ve dönüşme istasyonu da elektrik santralini oluşturan mekanizmalardandır. Dönüşüm istasyonu ise doğada bulunan enerjinin elektriğe dönüşümünü gerçekleştiren mekanizmadır.

Elektrik Santrali Nerelerde Kurulabilir?

Elektrik santrallerinin kurulması için uygun coğrafik koşullar olmalıdır. Bol yağış alan ve akarsuların bol olduğu bölgeler elektrik santralleri için uygun ortamlardandır. Ülkemizde Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin iklimi elektrik santralleri için daha uygundur ve daha çok elektrik santralleri mevcuttur. Dolayısı ile elektrik üretimi oldukça fazladır.

Elektrik Santrali Tercih Edilmesindeki Nedenler Nelerdir?

Elektrik santrali yapımı oldukça pahalıdır. Ancak santralin yapımı pahalı olmasına rağmen elektrik enerjisinin üretimi kolay ve ucuzdur. Bu nedenlerden dolayı elektrik santralleri tercih edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir