Endüstride Sermaye Nedir?

Endüstride Sermaye Gereksinimleri

Endüstriyel üretim yapmak için öncelikle tesis kurulmalıdır. Tesis kurulum maliyetleri ağırlıklı olarak bina inşaat maliyetleri, izinler, makine, teçhizat ve hammadde alımı ve diğer kalemlerden oluşur.

Sermaye Temini

Üretim yapılacak endüstri tesisi için gereken sermaye çeşitli şekillerde elde edilebilir. Kredi kullanımı ilk akla gelen yol olsa da faiz maliyeti ve bankalardan kredi alabilmek için ipotek gösterilmesi, özellikle yeni kurulmakta olan bir işletme için pek de akla yatkın bir yol gibi görünmemektedir. Zira tesis henüz kurulmamış, üretime başlamamış dolayısı ile gelir elde etmemiştir. Bu nedenlerden dolayı kullanımı yeni kurulmakta olan bir tesis için verimli olmayabilir.

Sermaye kurucu veya kurucular tarafından nakit olarak da ortaya konabilir. Bu en sağlıklı ve risksiz olan yoldur. Fakat bu sefer zamanla elde edilmiş birikim gerekli olduğu için zaman kavramı önem kazanmaktadır.

endüstride sermaye nedir-1

Kooperatif Kurarak Sermaye Temini

Belli bir çevreden kişilerin bir araya gelerek kooperatif şeklinde sermaye toplaması ve bununla finansmanın sağlanması daha iyi bir yöntem olabilmektedir. Fakat insanların ön yargıları ve geçmişteki başarısız girişimler kooperatifleşmenin gelişimini olumsuz etkilemiştir.

Borsa Aracılıyla Sermaye Temini

Faaliyetinde devam eden, fakat ek sermayeye gereksinim duyan, altyapısını geliştirmek isteyen büyük çaplı işletmeler “borsa” aracılığıyla halka arz edilmekte ve hisse senetlerinin ulusal alıcılara satışı ile sermaye edinmektedirler. Köklü, yüksek gelirli ve kamuoyunda güvenilir firmaların hisse senetleri büyük oranlarda satılmakta ve işletmeye hatırı sayılır bir sermaye girişi olmaktadır. Bu sayede hem işletme sermaye elde etmekte, hem de küçük miktarla yatırım yapabilen kamuoyundan geniş kitleler firmanın iktisadi durumuna göre kar payı elde ederek gelir sahibi olabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir