Fotosentez Nedir?

Klorofilli bitkilerin güneş ışığı yardımıyla CO₂ ve su gibi inorganik maddelerde organik madde üretimine fotosentez denir.

Yeryüzünün temel enerji kaynağı Güneş’tir. Fakat hiç bir canlı bu enerjiyi doğrudan kullanamaz veya depolayamaz. Farklı enerji şekilleri dönüştürerek kullanabilirler. Bu enerji şeklini fotosentez yapar. Fotosentez bitkilerde kloroplastlarda gerçekleşir. Işık kloroplastlarda bulunan klorofil pigmenti tarafından emilir. Fotosentezde ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülürken aynı zamanda atmosferdeki karbondioksit ve oksijen dengesi korunur.

fotosentez nedir-1

Fotosentezde solunumda oluşan inorganik maddeler kullanılır. Sonuçta besin ve oksijen üretilir. Ayrıca güneş enerjisi de tüm canlıların kullanabileceği kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür.

Besinlerini kendileri üreten canlılara üretici canlılar (ototroflar) denir. Yeşil bitkiler, klorofilli bakteriler (volvox öglena), siyano bakteriler fotosentez yapabilirler. Fotosentez yaparak atmosferdeki oksijenin çoğunu üreten grup alglerdir. Algler yaz, kış fotosentez yapabilirler. Fotosentezde oluşan oksijenin atmosfere verilmesiyle solunumda tükettiğimiz oksijen yerine konmuş ve böylece doğal denge korunmuş olur.

Fotosentez reaksiyonları prokaryotların sitoplazmasında gerçekleşen ökaryot kloroplast gerçekleşir. Fotosentezde karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır. Genellikle ökaryotlar hidrojen kaynağı olarak suyu kullanırken, prokaryotlar hidrojen sülfür veya hidrojen atomu gibi farklı molekülleri kullanırlar. Kullanılan kaynağın farklı olması inorganik besin oluşumu sırasında meydana gelen ana ürünlerin farklı olmasına neden olur.

Fotosentez sonucu atmosfere verilen oksijenin kaynağı sudur. Sudaki hidrojen atomu ise oluşan glikozun ve açığa çıkan suyun yapısına katılır. Karbondioksitdeki oksijen atomu hem sentezlenen glikoz hem de açığa çıkan suyun yapısına katılır. Karbon ise glikozun yapısına katılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir