Genel Kültürde Sanat Tarihinin Yeri

Sanat, edebiyat, resim, sahne sanatları gibi dalları içinde barındıran kültür dalıdır. Tarih ise gerek dünyada gerek ülkemizde yaşanmış olayları anlamamıza ve ölçmemize yardımcı bir ekoldür. Her ikisini de şimdiye dek okullarda ve gündelik hayatımızda gördük, öğrendik ve deneyimledik. Sanat aynı zamanda beceriyi, güzelliği ve estetiği ifade eder. Eski Yunan ve Roma eserlerinde gerçeğe en çok yakınlaşma akımını yani mükemmeliyetçiliği görürüz. Geçtiğimiz yüzyıldan beri sanat da tarih de radikal biçimde değişim yaşamış, farklı formlarda kendini sergilemiştir.

Sanatta Güzellik ve Estetik

Sanatçılar klasik akımlardan sosyal medyanın etkisiyle şekillenen yeni akımlar oluşturmuşlar, bu yüzden sanat tarihi de inceleme alanını klasik estetik algıların kendisinden çok bunların kültürel anlamlarını anlamaya kaydırmıştır. Bugün hepimizin bildiği şey güzelliğin öznel ve göreceli olduğudur. Bu yüzden günümüzde sanatta genel güzellik kavramlarına göre hareket etmek klasik dönemde olduğu gibi kurallarla çevrili kılınmıyor. Bir diğer sanatsal kaygı yaratıcılık, orijinallik ve özgünlüğün harmanlanmasıdır. Bu kaygının çığır açtığı dönem Rönesans Dönemi olmuştur. Bu kaygı hala daha sanat için önemli olmakla beraber sanat tarihçilerine göre bu koşulların da evrensel bir şekli yoktur.

Sanatın Önemi ve Genel Kültüre Etkisi

Sanatın tüm bileşenleri göz önünde bulundurulduğunda sanatın bizi duygusal olarak, entelektüel olarak, estetik anlayışı olarak ve bilgi birikimi olarak geliştireceği kuşkusuzdur. Sanat bunu görsel karakterleriyle, fikirleri ve duyguları ifade etme şekliyle, nadirliğiyle ve çeşitli oluşuyla yapar. Bu yüzden sanat, genel kültür konusunda bilgilerini arttırmak isteyenler için paha biçilmezdir. Bizi gündelik yaşamın ötesine geçirir ve hayata bakışımızı değiştirir. Sanat sayesinde insan, insan olmanın verdiği hisleri hissedip bunları sorgulayabilmektedir.

genel kültürde sanat tarihinin yeri-1

Tarihle Geçmişin Anlamlandırılması

Sanat gibi tarih de geçmişten günümüze değişken bir yol almıştır. Bu yol düz ilerlemenin aksine bazen kendisini tekrar etmiş bazen zikzaklar çizmiştir. Dolayısıyla tarih göründüğünden daha karmaşık, engin ve düzensizdir. Tarihçiler bu düzensizliğin içinde geçmişi günümüz için anlamlandırmaya ve anlatmaya çabalarlar. Tarih için olduğu gibi tarih algısı da sürekli değişkendir. Tarih de sanatta olduğu gibi özneldir diyebiliriz bu yüzden. Her kültürün tarihi farklı olduğu gibi sanatları da farklıdır. Ancak günümüzde bu durum globalizm akımıyla değişmeye başlamış, tek tip kültürel ögeler dünya genelinde yaygınlaşmıştır. 21. yüzyıl için sanat tarihi Global Çağ demektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir