Kişisel Gelişim Testleri Doğru Sonuç Verir Mi?

Kişisel gelişim testleri, birçok blog sitesi veya kişisel gelişim üzerine araştırma yapan kurum ve kuruluşlar tarafından belirli sorular yardımıyla, internet aracılığıyla ya da yüz yüze yapılmakta. Sorulan sorular özellikle bu kuruluşlar tarafından belirlenir ve bu testi yapmak isteyen kişiye yöneltilir.

1.Test Sorularının Belirlenmesi

Test soruları genelde bu kuruluşlar tarafından, birçok standarda sahip yapılar olarak oluşturulur. Sorular genelde, günlük hayattan kişilerin bilgi birikimi çerçevesinde oluşturulur. Ayrıca tarih, sanat ve diğer konular üzerine de yoğunlaşırlar. Kişisel gelişim soruları belirli standartlara sahip olduğundan dolayı, değişik puanlama ve ayrıştırma sürecinden geçerler. Böylece bu sorular, tüm bireyleri doğru şekilde sınıflandırıp kişisel gelişimi konusunda bilgi verir. Testler genelde bilgi ağırlıklı, ayrıca kişinin kendi fikirleri ve bakış açısı da esas alınır. Böylece aslında kişinin dünyaya ve olaylara olan bakış açısından yola çıkarak bu kişinin standartların üzerinde bir kişiliğe sahip olup olmadığı üzerine bir rapor hazırlanır.

2.Testlerin Doğruluk Payı Ne?

Testler özellikle de belirli standartlarla oluşturulduğundan, sabit bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, çoğu kişiliği doğru şekilde raporlarla, kişinin kendi kişilikleri hakkına bilgilendirebilir. Testlerin doğru sonuç olasılığı yüksek oranlarda. Çünkü sorular belirlenirken kişilerin yaklaşım tarzları ve kişilikleri de esas alınır. Bunun yanı sıra dünyaca bilinen ünlü kişilerin, yapıları da örnek alınıp sorular hazırlandığından dolayı, aslında kişilerin ne denli kendilerini tanıyıp tanımladıkları da ölçülmüş olur. Fakat elbette ki, küçük yaşlarda veya orta yaşlarda daha kişiliklerin tam oturmadığı durumlarda, yapılırsa bu testler doğru bir sonuç kesinlikle vermeyecektir. Çünkü bildiğimiz gibi insan, düşünen ve anlayıp, kendini ona göre şekillendiren bir varlıktır. Yani hala araştırma ve kendini keşfetme aşamasında ise kişiler, bu testler elbette ki doğru olmayacaktır.