Panel Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde sohbet havası içinde uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel adı verilir. Panel tartışma türlerinden bir tanesidir.

Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslup farkı vardır. Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.

panel nedir özellikleri nelerdir-1

Panelde de tartışmada olduğu gibi bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmacılar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre konuşmalarını yaparlar. Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.

Panel Özellikleri

Bir başkan gözetiminde yapılır.
Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir.
Panelin sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru sorabilirler.
Tartışmaya dinleyiciler de katılırsa panel soruöa dönüşür.

Panel bir konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havasında gerçekleşen tartışmadır. Panel bir çeşit düşünce alışverişidir. Bu düşünce alışverişi sadece konuşmacılarla sınırlı değildir. Panel, dinleyicilerle konuşmacıların belli bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çerçevesinde düzenlenir. Bu nedenle de samimi bir ortamda gerçekkeştirilen bir artışma biçimidir.

Panelin amacı, ele alınan konu ile ilgili somut sonuçlara ulaşmaktan çok bir konuyu değişik yönlerden aydınlatmaktır. Panel bu yönüyle açık oturumdan ayrılır. Açık oturumda bir konunun farklı görüşlere sahip kişilerce tartışılması ve bundan somut bir sonuç elde edilmesi hedeflenirken, panelde uzman kişilerce ele alınanbir konunun farklı yönlerden aydınlatılması amaçlanır.

Panelde ele alınan konu ile ilgili az sayıda dinleyicinin bulunduğu bir tartışma biçimidir. Panelde konuşmacıların konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade etmeleri, böylece toplantıyla bütünleşmeleri gerekir. Panelde herkesi ilgilendiren sosyal poblemlerle ilgili konular ele alınır.

Panelde bir yönetici başkan ve konusunda uzman en az 3 konuşmacı bulunur. Başkan konuyu ana hatlarıyla takdim ederek paneli başlatır. Ardından konuşmacılara sırasıyla söz hakkı verir. Konuşmacılar 10-15 dakika ile sınırlı konuşma süreleri içinde konu ile ilgili görüşlerini dile getirirler.

Konuşmaların bitiminde konuşmacılar birbirlerine soru sorabilecekleri gibi dinleyiciler de konuşmacılara soru sorabilir, görüşlerini ifade edebilirler. Eğer ki; dinleyiciler soru soranın ve düşüncelerini kısaca belirtmenin dışında aktif bir şekilde tartışmaya katılırsa o zaman bu tartışma panel olmaktan çıkıp foruma dönüşür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir