Protein Nedir, Görevleri Nelerdir?

Tüm canlı organizmalarda bulunan karmaşık yapıya sahip, canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan amino asit birleşiminden oluşmuş doğal maddeye protein adı verilir.

Proteinlerin yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur, bazılarında kükürt elementi de bulunabilir. Monomerleri amino asitlerdir, kimyasal bağı peptid bağıdır. Doğada 20 çeşit amino asit vardır. Radikal grubu farklı olması amino asitlerde çeşitliliğe yol açar. 20 çeşit radikal grubu vardır. Amino asitler amfoter moleküllerdir. Yani yapılarında hem asit hem de baz kökü vardır.

protein nedir görevleri nelerdir-1

Bitkiler ihtiyaç duydukları tüm aminmo asitleri sentezleyebilir. İnsanlar ve hayvanlar 8 tanesini sentezleyemez. Vücutta üretilemeyip dışarıdan hazır olarak alınan amino asitlere esansiyel amino asit denir. Proteinlerin birbirinden farklı olmasının nedeni amino asit sayısının, amino asit çeşididin ve amino asit dizilişinin farklı olmasıdır. Çünkü bunları belirleyen DNA’dır. Proteinlerin yüksek sıcaklık, yoğun tuz kuvvetli asit ve bazlar, farklı ph değerleri gibi etkilerle yapıların bozulmasına denatürasyon denir. Eğer bu etki hafif ise eski haline döner. Buna da renatürasyon denir. Protein benzerliği arttıkça akrabalık derecesi de artar.

Proteinlerin Görevleri

Yapım ve onarımdan sorumludur.
Enzimlerin ve hormonların yapısına katılır.
Bağışıklığın sağlanmasında görev yapar.
Alyuvarların yapısında bulunan hemoglobin protein yapılıdır.
Enerji verir.

Protein Eksikliğinde Neler Olur?

Büyüme yavaşlar, zamanla durur.
Zihinsel gelişim geriler.
Bağışıklık sistemi zayıflar.
Alyuvarların yapısında sorunlar ortaya çıkar.
Vücut su toplar, ödem oluşur.
Yaralar geç iyileşir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir