Sanayi İnkılabı Ne Zaman Yaşandı?

Sanayi İnkılabı, diğer adıyla Endüstri Devrimi; el tezgahlarından ve insan gücünden, makineleşmeye, seri üretime geçiş ile oluşan sermaye artışına denir. 18. ve 19. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan bu devrim; hem kendi dönemini, hem de sonrasındaki tüm endüstriyel geleceği etkilemiştir. Endüstriyel devrim, rönesans ve reform hareketleri ile gelen yenilik ve icatlarla doğmuş, buhar makinesinin icadı ile oluşumunu hızlandırmıştır.

Üretimin hayati koşulların temelini oluşturduğu bu dönemde, sanayi inkılabı sadece endüstriyi değil; aynı zamanda kültürel, sosyal, siyasi anlamda köklü değişimlerin yolunu açmıştır. İngiltere’de başlayan bu devrim, zamanla tüm Avrupa’ya ve sonrasında tüm Dünya’ya yayılmıştır.

Sanayi İnkılabının Sebepleri

Sanayi İnkılabının oluşumunu tetikleyen en büyük sebep, Avrupa’daki yoğun nüfus artışı ve buna paralel olarak kentlere yapılan yoğun göçler ve üretim ihtiyacı olmuştur. İş gücü fazla olmakla beraber, aynı zamanda tüketim de artmıştır. Daha hızlı ve seri üretim ihtiyacı oluşmuştur. Ayrıca coğrafi keşiflerle birlikte keşfedilen yeni kıtalardaki ham maddeleri getirme ve işleme ihtiyacı da makineleşme sürecini hızlandırmıştır. Bunun dışında hızlanan yağmacılık ve sömürgecilik hareketlerinin de etkisi büyüktür. Oluşan teknolojik gelişmeler de endüstriyel bir inkılabın oluşmasına uygun ortam sağlamıştır. Hem ihtiyaç hem de olanakların güçlenmesi sanayideki bu büyük değişimi beraberinde getirmiştir.

Sanayi İnkılabının Sonuçları

Sanayi İnkılabı ile birlikte tarıma bağlı toplum, sanayi toplumları haline geldi. Sanayinin yoğun olduğu bölgelere doğru nüfus yoğunlaşmaları oluştu, haliyle kırsal kesimden kente göçler başladı. Makineleşmeye bağlı olarak işçi hareketleri arttı. Ülkeler arası güç farkları belirgin hale geldi, sömürge devletler daha da zayıfladı. El işçiliği yerini makinelere bırakınca küçük atölyeler birer birer kapandı. Üretim gücü fazlalaşınca ham madde ihtiyacı arttı, pazar arayışına giren devletlerarasında yarış haline geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir