Sanayi Odaları Neden Kurulur?

Ticaret ve Sanayi Odaları

Ticaret ve Sanayi odaları kanunda bu odalarının yanında geçen, ticaret odaları ile sanayi odaları ve deniz ticaret odaları; üyelerinin ortak ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini kolaylaştırmak adına çalışma yapan mesleki üst kuruluştur.

Ticaret ve Sanayi Odaları Neden Kurulur?

Sanayi Odalarının kuruluş amacı:

-Üyelerinin çeşitli ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak,
-Mesleğe ilişkin uygulamalarını kolaylaştırmak,
-Mesleğin genel çıkarlara münasip olarak gelişimini sağlamak,
-Mesleği icra edenlerin ilişkilerinde dürüstlük kurallarını yerine getirmek üzere meslekî disiplin, etik ve yardımlaşmayı korumak ve
-Kanunda yazılan görevleri ve verilen hizmetleri ifa etmek gayesiyle kurulmuştur.
-Ticaret ve Sanayi Odaları kamu kurumu niteliğini haiz bir mesleki üst kuruluşudur.

Bu Odaların Görevleri

-Mesleki etik ve yardımlaşma ve iş bölümünü korumak,
-Ticaret ve endüstri ile ilgili bilgi ve haberleri bir araya getirerek ilgililere sunmak,
-Resmi makamlar tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek ve özellikle ticaret ve sanayi çevresinde bu işleri icra edenlerin, mesleklerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyacakları her türden bilgiyi istemeleri durumunda kendilerine sunmak veya bunların elde edilmesinde kolaylık sağlama,
-Ticaret ve sanayiye münhasır gerekli incelemeleri ve araştırmaları yapmak, bölgeleri içinde bulunan, ticaret ve sanayiye yönelik uygulamalara ait dizin, gösterge ve istatistik çalışmaları gerçekleştirmek, bu alanlardaki önemli maddelerin piyasa ücretlerini takip etmek ve gerekli kayıtları gerçekleştirmek ve imkân dâhilinde olan araçlarla ilan etme,
-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek görevleri yerine getirmedir.

Odalara Kaydolması Zorunlu Kişi ve Kurumlar

Ticaret sicilinde kaydı bulunan tüccarlar, sanayi erbabı ve deniz tüccarı ön adına sahip olan bütün gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve bu gerçek ve tüzel kişilerin şubeleri, fabrikaları bulundukları yer ticaret ve sanayi odalarına kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir