Tarih Nedir? Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarih Nedir? Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Tanımı Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını faaliyetlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman gözeterek tarafsız bir biçimde inceleyen bilim dalına tarih denir. Geçmişteki olayları inceler. Olaylar, insan toplulukları tarafından meydana getirilir. Belgelere dayanır. Yer ve zaman belirtilir. S...
daha fazlasını oku
Genel Kültürde Sanat Tarihinin Yeri

Genel Kültürde Sanat Tarihinin Yeri

Sanat, edebiyat, resim, sahne sanatları gibi dalları içinde barındıran kültür dalıdır. Tarih ise gerek dünyada gerek ülkemizde yaşanmış olayları anlamamıza ve ölçmemize yardımcı bir ekoldür. Her ikisini de şimdiye dek okullarda ve gündel...
daha fazlasını oku
Dünya Tarihinde En Önemli Hekimler

Dünya Tarihinde En Önemli Hekimler

Tababet işlemi yapan kimselere hekim denir. Hekimin başlıca görevi insan vücudunu zararlı organizmalardan korumak ve insan metabolizmasını düzeltmeye çalışmaktır. İnsan vücudunun hastalanmasını önlemek ve iyileştirmek için çalışan meslek...
daha fazlasını oku
Sovyetler Birliği’nin Son Devlet Başkanı Kimdi?

Sovyetler Birliği’nin Son Devlet Başkanı Kimdi?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Rusya Çarlığının 1917 yılında büyük Ekim darbesiyle yıkılmasından hemen sonra aynı topraklar üzerinde hakimiyet kuran ve 1991 yılına kadar varlığını devam ettiren Sovyetler Birliği ve SSCB olarak da...
daha fazlasını oku
Fas Ve Osmanlı İlişkileri

Fas Ve Osmanlı İlişkileri

daha fazlasını oku