Tartışma Nedir, Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Bir grubu veya çoğunluğu ilgilendiren, daha önceden belirlenen bir konu hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak, konuyu veya sorunu çözmek, muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla bir araya gelerek yaptıkları karşılıklı konuşmaya tartışma denir.

Tartışmada belirlenmiş bir konu üzerinde farklı görüşlere sahip insanların görüşlerini bildirmeleri ve savunmaları, konuyu çözümlemeleri amaçlanır. Konu önceden belirlenir ve güncel olan konulardan seçilerek farklı fikir ve düşüncelere sahip insanlar bir araya getirilir.

tartışma nedir türleri ve özellikleri nelerdir-1

Tartışma kelimesinin kökünde tartmak eylemi vardır. Kelimenin aldığı ‘-ş’ eki işteşlik anlamı katan bir yapım ekidir. Tartışma karşılıklı tartmadır. Her tartma bir değer belirleme eylemidir. Tartışma ise karşılıklı değer belirlemedir.

Tartılışacak konunun güncel olması, tartışılacak yönlerinin bulunması, farklı düşünce ve dikkatlerle yorumlanmaya imkan sağlanması tartışmayı önemli ve verimli kılar. Güncel olmayan, tartışılmasında somut bir faydanın bulunmadığı bir konunun ele alınması tartışmayı verimsiz ve monoton bir sürece dönüştürür.

Tartışmalar düzenleniş amaçlarına hedef dinleyici kitlesinin zevk, kültür ve anlayışlarına göre farklı nitelikler kazanır. Buna göre bazı tartışmalar halka ve basına kapalı iken bazıları da açıktır.

Açık oturum, panel, sempozyum, form gibi tartışmalar genellikle basına ve halka açık ortamlarda düzenlenirken münazara çoğunluklaq öğrenciler arasında ve sınıf, okul ortamında düzenlenir.

Tartışmalarda genellikle şu amaçlar gözetilir;
Bir konu çevresinde lehte ve aleyhte karşılıklı düşünceler ortaya koyma.
Problemlere cevap ve çözüm bulma.
Gerçek, doğru, iyi ve güzel olanı birlikte arama.

Her tartışmada bir başkan olmalıdır. Başkanın görevleri:
Konuyu ortaya koyup sınırlar.
Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını, konuyla ilgisiz ve gereksiz konuşmalarını engeller.
Konuşmacıların birbirlerini suçlamaya yönelik konuşmalarına izin vermez.
Tartışmanın kurallara uygun yürütülmesini sağlar.
Tartışmanın bir sonuca ulaşmasını ve bu sonucun raporlaştırılmasını sağlar.

Tartışma Türleri

Açık oturum
Panel
Forum
Sempozyum
Münazara

Tartışma Özellikleri

Tartışma konusunun önceden belirlenmesi.
Öğrencilerin o konuda hazırlık yapması.
Konunun belli sorular çerçevesinde tek tek ele alınması.
Herkese eşit söz hakkı sağlanması.
Karşı görüşlerin hoşgörü ile karşılanması.
Herkese eşit sürenin verilmesi.
Grup üyelerini ilgilendiren ortak sorunu veya gereksinimi içermeli.
Tartışmaya katılanlar konu hakkında bilgi sahibi olmalı.
Tartışma konusu açık olarak belirlenmiş ve her üye tarafından anlaşılmış olmalı.
Farklı görüşlere açık olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir