Yazının İcat Edilme Süreci

Aslında çok önem verdiğimiz bir durum olarak görülmese de yazının icadı oldukça önemli bir tarihi dönüm noktasıdır. İnsanlık tarihinin gelişmesine de yazının icadı oldukça önemli bir yere sahiptir. Birçok tarihçi yazının icadını insanlık tarihin dönüm noktası olarak değerlendirir. Yazı icat edildikten sonra insanlar arası iletişim daha kolay hale geldi ve bizim tarih hakkında bildiğimiz birçok şey yazının icadıyla birlikte bu güne kadar aktarılabilmiştir. Ayrıca birçok bilimsel ve teknolojik  gelişme yazının icadından sonra gelişmiştir peki yazı ilk olarak nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır.

yazının icat edilme süreci-1

Yazının İcat Edildiği Yer

Mezopotamya da yer alan Sümer Uygarlığı yazıyı icat eden ilk uygarlık olarak kabul edilir (Kabul edilir dememdeki sebep tarihi olaylarda hiçbir zaman bir kesinlik olmaması çünkü bulunabilecek herhangi başka bir tarihi buluş bildiğimiz tüm doğruları baştan sona değiştirebilir). Mezopotamya bugünkü Anadolu yarımadasının güneydoğusunda ve levant bölgesinin doğusunda bugünkü İran Irak ve Türkiye de kalan bölgenin adıdır. MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından yazı icat edilmiştir.

Yazı Nasıl İcat Edildi

Sümerler’in  Ziggurat adı verdikleri tapınakları vardı. Bu tapınaklar genel olarak iki katlı olacak şekilde tasarlanmış ve üst katları ibadet ve toplanma yeri olarak alt katları ise tahıl ambarı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu tapınaklara konulan tahılları kayıt altına tutma gereksinimi doğmuştur zaman içerisinde bu tapınakları kontrol eden rahipler tahıl miktarını ve cinsini belirlemek için tapınak duvarlarına çiviler ile bir şeyler çizerek bu tahılları kendilerince geliştirdikleri yöntemle kayıt altına almışlardır. Bu da ilkel yazının doğmasına zemin hazırlamıştır.

Sümerliler den öğrendikleri çivi yazısını Mısırlılar daha da geliştirmişlerdir. İlkel yazı taş bloklara, papirüs denen yapraklara, derilere  ve kil tabletlere çivi ile yazılırdı. Daha sonra Hintliler’in mürekkebi icat etmesiyle birlikte yazının kullanımı daha kolay olmuştur.